Het werkkamp in Niki langs de Birmaspoorweg met de geallieerde begraafplaats, ca. september 1945 (Privécollectie Pauline Otten)

Database Nederlandse dwangarbeiders Birmaspoorweg

Deze database met 17.866 namen is samengesteld op basis van research van Henk Beekhuis en aanvullende gegevens. De betekenis van de afkortingen is Army (A), Navy (N) en Airforce (AF). D (died) staat voor ‘overleden’.

De termen Singapore, Rangoon, Moulmein, zeemansgr, vroegoverl., Saigon, Japan, Taiwan, Manila, Mukden, Surinaams, Curaçao, warga negara en claim geven aan welke (erfgenamen van) krijgsgevangenen het smartengeld nooit uitbetaald gekregen hebben. Van een aantal dwangarbeiders is tot op heden niet achterhaald waar ze bevrijd zijn.

Via het zoekvenster kan zowel op de achternaam van een dwangarbeider als op zoekterm gezocht worden.

Op het onderzoeksplatform Follow the Money publiceerde Griselda Molemans de volgende artikelen over haar onderzoek naar de buitenlandse smartengelden:

nmr. naam geboren ond. rang reg nr. kamp overleden informatie Saigon/Japan bevrijd
12442 Prins, Abraham Roual 06/05/1901 A sld 8701 VI, I 28/02/1943 Kinsayok - 171 vroegoverl.
12443 Prins, Bertus Otto A sld 72513 II Bangkok
12444 Prins, Carel 25/08/1903 A sld 1603 III, IV Bangkok
12445 Prins, Frederik A sld 90076 II Bangkok
12446 Prins, Frederik Jan 03/07/1908 A sgt 89908 II Bangkok
12447 Prins, Frederik Lodewijk 02/05/1914 A sld 66314 III, II Bangkok
12448 Prins, Geert 07/10/1914 A kpl 92939 II 27/12/1943 Chungkai - 57 D
12449 Prins, Harry 19/09/1910 A sgt 148510 I Bangkok
12450 Prins, Jacobus A sld 194201 II Bangkok
12451 Prins, Jan 05/03/1911 A sld 179811 II Bangkok
12452 Prins, Johan Marinus A kpl 94341 VIII Bangkok
12453 Prins, Johan Maurits 20/09/1900 A sld 101500 III, II Bangkok
12454 Prins, Johannes 22/11/1913 A sgt 92760 II Bangkok
12455 Prins, Pieter Cornelis 03/12/1913 A sld 188813 III, II Bangkok
12456 Prins, Wilhelm 01/11/1905 A sgt 184405 VI, I 01/08/1943 Kuye - 190 vroegoverl.
12457 Prins, Willem N matr 27715D IV Bangkok
12458 Prins, Willem Frederik 06/04/1905 A lt III, II claim Bangkok
12459 Prinsen, Elbertus 17/11/1912 A sld 91328 III, VIII Saigon
12460 Probst, Ernst A sld 123214 IV Bangkok
12461 Prommenschenkel, Karel Felix W. A sgt 92099 VIII cl. Saigon
12462 Promt, Johan Henri 29/01/1908 A sgt 5408 I, IV Bangkok
12463 Pronk, Andries 28/01/1914 A kpl 93662 VI, I Bangkok
12464 Pronk, Cornelis 13/08/1920 A brig 95488 III 09/11/1942 Tacoma Maru Rangoon
12465 Pronk, Gerrit 29/08/1915 N matr III 22/12/1942 Tacoma Maru D
12466 Pronk, Jan A sgt 160519 Fukuoka 6B Japan
12467 Pronk, Martinus 23/08/1918 N matr 13847 I 22/01/1944 Non Pladuk - 0 D
12468 Pronk, Robert 02/10/1916 A sld 148116 VI, I 04/10/1943 Hindato - 198 D
12469 Pronk, Willem A sgt-maj 90988 IV Bangkok
12470 Pronker, Johan A sgt a/b Hofuku Maru zeemansgr
12471 Pront, Isaac A sld VI, IV Bangkok
12472 Pront, Jacques Max A sld 238709 I Bangkok
12473 Proost, Fondricus A sld 11016 II Bangkok
12474 Prooye, Leonard Johan van 10/10/1910 A sld 158710 VI, I Bangkok
12475 Proper, Taco Cornelis A sgt 162423 IV claim Bangkok
12476 Prosée, Antonius Eduardus A 1lt III 08/12/1942 Tacoma Maru Rangoon
12477 Prosee, Zweitze 12/02/1910 A sgt 87757 III, V 06/01/1944 Kanchanaburi - 50 D
12478 Prosman, Willem Johannes Gottlieb 24/12/1901 A sld 210601 VI, I Bangkok
12479 Prouw, Pieter Hendrik de 24/10/1904 A sld 198704 IV Bangkok
12480 Provoost, Jacobus 01/05/1909 N sgt 17909 I, II Bangkok
12481 Provoost, Jean Marie 04/12/1911 N matr 10511D VI, IV Bangkok
12482 Provoost, Rudy A sgt 123420 II claim Bangkok
12483 Prud'homme de Lodder, Emile V.L. A sgt 24107 I claim Bangkok
12484 Prudon, Frits Johannes N matr 24319D IV Bangkok
12485 Pruim, Petrus Joseph Maria 25/03/1909 A sld 1909 I Fukuoka 21B Japan
12486 Prummel, Otto Luitje A kpl 91679 VIII Saigon
12487 Pruss, Adam Walter A sld 124621 II Bangkok
12488 Pruymboom, August A kapt I 17/06/1943 Kinsayok - 171 vroegoverl.
12489 Pruysenaere dl Woest., Dirk Jacobus de 10/03/1913 AF sld 94213 I Bangkok
12490 Pruysenaere dl Woest., J.W. de A sld 103609 I claim Bangkok
12491 Pruysenaere dl Woest., Johan F. de A sld 45519 I claim Bangkok
12492 Pruysenaere dl Woest., Otto C. de A kpl 93203 IV Bangkok
12493 Pruysenaere dl Woest., Siegfried de A sld 166623 IV Bangkok
12494 Pruysenaere dl Woest., Willem Eduard de A sld 7921 I Nakon Pathom claim D
12495 Pruyssenaere de la W., Charles L. 08/02/1919 A sld X Saigon
12496 Puckel, Frederik Hendrik Eduard 27/11/1911 A 1lt III, II Bangkok
12497 Pui, Carl P. du A sld 50106 Fukuoka 8B Japan
12498 Puil, Simon Lodewijk van der N matr 10220 I Bangkok
12499 Puil, Theodorus van der N matr 617D IV Bangkok
12500 Puit, Teunis de 25/03/1904 N mar 2899M III, I 08/02/1945 Nakom Pathom D
12501 Pulle, Hugo 17/08/1910 A sld 154010 VI, I 20/03/1943 Rintin - 181 vroegoverl.
12502 Punt, Cornelis Dirk 13/02/1912 A sld 320212 Sum, III, II Bangkok
12503 Punt, Corstiaan Frederik 30/05/1909 A sgt 170209 21/09/1944 a/b Hofuku Maru zeemansgr
12504 Punt, Jacobus Henry 07/12/1900 A sld 118400 III 29/11/1942 Tacoma Maru Rangoon
12505 Punt, Leonard August 29/12/1909 A kapt III, II Bangkok
12506 Punt, Mels A sgt 90475 VIII Saigon
12507 Pupping, Gerhardus Casper 03/12/1910 A sgt 187110 I 31/08/1943 Chungkai - 57 vroegoverl.
12508 Purvis, Walter Herbert John claim
12509 Purvis, Willem Edgar 10/08/1907 N kpl 20507D VI, I Bangkok
12510 Pusters, Ferdinand Marinus A kpl 92149 III Bangkok
12511 Put, Henri van 03/08/1910 N matr 4610D I 02/09/1943 Kwima - 195 D
12512 Put, Willem Emile van 04/09/1910 A sgt 37710 III, II Bangkok
12513 Puts, Gerard A sld 92207 a/b Hofuku Maru zeemansgr
12514 Puts, Jozefus Franciscus Petrus 07/12/1903 A sld 83903 VI, II Bangkok
12515 Puts, Matheus Cornelis 16/05/1914 A sld 90218 II Bangkok
12516 Puts, Petrus Einus 07/11/1915 N matr X
12517 Putt, Flores Gerardus van der 20/10/1908 A kpl 10308D VI, I Bangkok
12518 Putte, Benjamin Francois van de 14/08/1906 N lt VI, IV Bangkok
12519 Putte, Johannes Alexander van der 13/06/1901 A sld 53901 VI, I Bangkok
12520 Putte, Juliaan Jacob van der A sld I Bangkok
12521 Putte, Willem van de A sld 190433 II Bangkok
12522 Puttelaar, Hendrikus Johannes van den A sld 178194 Sum, III, VII Bangkok
12523 Putten, Anton Christiaan van 01/01/1904 A sgt 207604 Sum, III, VIII Saigon
12524 Putten, Cornelis van A sgt 92598 I Bangkok
12525 Putten, Hendrik van der 14/01/1904 A sld 11304 I Bangkok
12526 Putten, Hendrikus van 82976 Japan
12527 Putten, Josephus Henricus van der 22/01/1907 A sld 85960 VI, I Bangkok
12528 Putten, Marius Eugene van der 05/08/1907 A sld 22207 III, VII Bangkok
12529 Putten, Willem van 13/06/1912 A sld 94575 a/b Hofuku Maru zeemansgr
12530 Putter, Hendricus Theodorus Johannes 19/11/1906 A brig 85905 I Japan
12531 Putters, Jan A sgt 92713 Fukuoka 6B Japan
12532 Putto, Cornelis Wilhelmus 16/12/1915 A sld X overleden Saigon
12533 Puy, Lourens Pieter de A sld 123620 II Bangkok
12534 Puymbroek, Theodorus Johannes A kpl 86828 I Bangkok
12535 Puyt, Frans Meindert 11/05/1920 A kpl 10320 II 19/10/1943 Chungkai - 57 D
12536 Puyt, Frits 13/09/1909 A sgt 39609 IV Bangkok
12537 Puyt, Pieter Willem August N matr 6915D I Bangkok
12538 Pyhl, Jozep Hubert 11/12/1905 A sgt 86018 I, II Bangkok